Regulamin sklepu internetowego Cannabis Nature z dnia 27.07.2020r.

1. Dane firmowe
1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.cannabisnature.pl jest firma Marta Ćwiertka, ul. Hutnicza 26 lok. 17 , 20-218 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 5512285741, REGON: 060544555, e-mail: biuro@cannabisnature.pl, tel.:790-339-330 („Cannabis Nature”).
1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

  • pod adresem Cannabis Nature Marta Ćwiertka, ul. Hutnicza 26 lok. 17 , 20-218 Lublin.
  • telefonicznie pod numerem: 576-919-727,
  • poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@cannabisnature.pl,
  • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Cannabis Nature
2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Cannabis Nature przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3. Zamawianie towarów
3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.cannabisnature.pl.
3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, stężeniu i składzie.
3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rodzaj i stężenie.

4. Ceny
4.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
4.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Jest on podawany po dodaniu wszystkich produktów do koszyka.
4.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Cannabis Nature. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Cannabis Nature zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
4.4. LPP zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Dostępność zamówionych towarów
5.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
5.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6. Niemożność zrealizowania zamówienia
W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość  e-mail lub telefonicznie.

7. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia
7.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
7.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.
7.3. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.
7.4. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Cannabis Nature firma kurierska.

8. Formy płatności za zamówienie
8.1. Za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na wskazany adres.
8.2. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy on-line dokonane przy użyciu wybranej  przez Klienta metody płatności tj. jest serwisu jednego z partnerów Cannabis Nature. Po dokonaniu wyboru  Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.
8.3. Cannabis Nature nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku lub na poczcie.

9. Umowa sprzedaży
9.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.cannabisnature.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  Cannabis Nature może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.
9.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

10. Wykonanie umowy – termin
W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, Cannabis Nature zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 5 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Cannabis Nature niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Koszt dostawy
12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

  • w przypadku odbioru w punkcie stacjonarnym płatności online – 0,00 PLN brutto;
  • w przypadku przesyłki kurierem i płatności online – 14,00 PLN brutto;

13. Odstąpienie od umowy
13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Cannabis Nature jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą na adres: Cannabis Nature Marta Ćwiertka, ul. Hutnicza 26 lok. 17 , 20-218 Lublin.
13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.
13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Cannabis Nature zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Cannabis Nature została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.
13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
13.7. Cannabis Nature może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.
13.8. Rzeczy należy odesłać na adres: Cannabis Nature Marta Ćwiertka, ul. Hutnicza 26 lok. 17 , 20-218 Lublin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Cannabis Nature o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
13.9. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

14. Reklamacje
14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Cannabis Nature ponosi odpowiedzialność za wady.
14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży.
14.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.
14.6. Cannabis Nature rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź sms.
14.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: biuro@cannabisnature.pl.
14.9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

15. Anulowanie zamówienia
Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia, mailowo na adres: biuro@cannabisnature.pl

16. Wystawienie faktury
16.1. W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
16.2. Cannabis Nature nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
16.1. Przetwarzanie danych osobowych:

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość Cannabis Nature przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityce prywatności.