1. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia
1.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
1.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.
1.3. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.
1.4. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Cannabis Nature firma kurierska.

2. Koszt dostawy
2.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
2.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

  • w przypadku odbioru w punkcie stacjonarnym i płatności online – 0,00 PLN brutto;
  • w przypadku przesyłki kurierem i płatności online – 20,00 PLN brutto;
  • w przypadku przesyłki kurierem i płatności za pobraniem – 20,00 PLN brutto;

3. Odstąpienie od umowy
3.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
3.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
3.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Cannabis Nature jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą na adres: Cannabis Nature, ul. Stanisława Staszica 9, 32-640 Zator.
3.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.
3.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Cannabis Nature zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Cannabis Nature została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.
3.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
3.7. Cannabis Nature może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.
3.8. Rzeczy należy odesłać na adres: Cannabis Nature, ul. Stanisława Staszica 9, 32-640 Zator niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Cannabis Nature o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
3.9. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Reklamacje
4.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Cannabis Nature ponosi odpowiedzialność za wady.
4.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży.
4.3. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.
4.4. Cannabis Nature rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź sms.
4.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: biuro@cannabisnature.pl.
4.6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.